top of page
IMG-20230718-WA0002.jpg

Gall defaid Balwen gael gwlân du, brown neu llwyd tywyll.

Mae ganddynt bâl gwyn, pedair hosan wen a dylai hyd at 2/3 o'r cynffon fod yn wyn.

Gwrywod:

Yn ddelfrydol, dylai'r glwan fod yn ddu ond mae brown neu llwyd tywyll yn dderbynnol.

 

Dylai'r bâl rhedeg o'r pôl hyd at y trwyn, heb unrhyw doriad a dylai hyd at 2/3 o'r cynffon fod yn wyn.

Ni ddylai hyrddod gael unrhyw wyn o amgylch y clustiau a dylsant gael trwynau du.

 

Mae'n bwysig fod gan hyrddod pedair hosan wen. Ni ddylai'r hosan ymestyn uwchben y penglin.

 

Mae'n dderbyniol i hwrdd gael ychydig o wyn ar y gên ond ni ddylsai ymestyn ymhellach nag asgwrn y frest.

 Mae rhaid i hyrddod  gael cyrn.

R73_7814_edited.jpg

Benywod:

Yn ddelfrydol, dylai'r glwan fod yn ddu ond mae brown neu llwyd tywyll yn dderbynnol.

 

Dylai'r bâl rhedeg o'r pôl hyd at y trwyn, heb unrhyw doriad a dylai hyd at 2/3 o'r cynffon fod yn wyn.

 

Mae'n ychydig o wyn ar y gên yn dderbynol ond ni ddylsai ymestyn ymhellach nag asgwrn y frest.

 

Er mwyn eu cofrestri, mae rhaid  i'r benywod gael o leiaf dwy hosan wen, pedair hosan sy'n ddelfrydol.

Ar hyn o bryd mae smotyn du o fewn hosan wen yn dderbynniol.

R73_1880_edited.jpg
bottom of page